Verlaagd tarief VRO Risico 07.06.2012

 De KNMV biedt onder meer de bekende VRO-cursussen. Een van de nieuwere typen cursus is de VRO Risico, waarbij de nadruk ligt op het leren inzien waar de risico's in het wegbeeld liggen en hoe daar mee om te gaan.

Het ROVO, Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel, vind dat dermate belangrijk, dat inwoners van Overijssel een fikse korting op de cursusprijs krijgen.

VRO Risico. Bron afbeelding: website ROVO
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.