Moore Remmen met ABS

 

Matthew Moore en Yongping Yang, beiden van het Highway Loss Data Institute in Arlington, Verenigde Staten, vergeleken gegevens van verzekeringsmaatschappijen over ongevallen, waarbij een vergelijking is gemaakt van motorfietsen met en zonder ABS.

 

Het rapport van Moore en Yan heet voluit:
Matthew Moore and Yongping Yan, Antilock braking systems for motorcycles and insurance collision losses, Highway Loss Data Institute, Arlington, VA, USA, 2008

 

Moore en Yan vergeleken de claimfrequentie en het uitgekeerde bedrag per claim door verzekeraars voor ongevallen met motorfietsmodellen die te koop zijn met en zonder ABS. In totaal analyseerden ze meer dan 72.000 verzekerde jaren. Moore en Yan hielden daarbij rekening met de leeftijd van de berijder, de ouderdom van de motorfiets en de voertuigdichtheid in de buurt van de plaats waar de motorfiets geregistreerd was.

 

Ze vonden dat de uitkeringen door ABS terugvielen met 21%, vooral doordat de claimfrequentie met 19% terugviel. De gemiddelde uitkering daalde ook, maar deze daling was gering en statistisch niet significant.

 

Teoh van het aan de HLDI gelieerde Insurance Institute for Highway Safety (zie 2.4.3.5. op deze website) vond in 2008 dat het aantal dodelijke ongevallen per 10.000 motorfietsen met 38% daalt als de motorfietsen met ABS zouden zijn uitgerust.

 

Naast de gunstige invloed van ABS vonden Moore en Yan nog dat wonen in een gebied met hoge voertuigdichtheid de claimfrequentie aanmerkelijk deed stijgen. De ouderdom van de motorfiets is van grote invloed op de claimfrequentie: per jaar dat de motorfiets ouder is daalt de verzekeringsuitkering met 6%. Ook de leeftijd van de berijder heeft veel invloed op de verzekeringsuitkeringen: voor rijders van 24 jaar en jonger was dat 79% meer dan voor rijders van 25-39.

 

Een onzekere factor is de volgende. Het ging in dit onderzoek om motorfietsen die met- en zonder ABS te koop zijn. Als de motorrijder die voor ABS kiest ook een andere rijstijl heeft, kan die rijstijl voor een deel de afname van verzekeringsuitkeringen verklaren. Aan de andere kant kan die rijstijl op zich tot meer verzekeringsclaims leiden en dus het effect van ABS kleiner doen lijken. Hier kan alleen verder onderzoek uitwijzen of en zo ja motorrijders die voor ABS kiezen ander gedrag vertonen dan motorrijders die niet voor ABS kiezen en of dat gedrag invloed heeft op de verzekeringsuitkeringen. 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.