RIDER - Het Franse diepte-onderzoek

Dit Franse onderzoek, voluit geheten:

Amans ea, Project Rider, étude thematique, recherche sur les accidents impliquant un deux roues motorisé, Ceesar, Centre Europeen d’etudes de securite et d’analyse des risques.,

omvat drie delen. Het werd uitgevoerd door CEESAR, Centre Européen d’Etudes de Sécurité et d’Analyse des Risques, een Frans centrum voor veiligheidsonderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2003 en 2005.

 

Hier kun je het eindrapport RIDER Rapport Final inzien en downloaden van de onderzoekwebsite van de Franse verzekeringsmaatschappij MAIF.

 

Voor RIDER werden gegevens van 360 ongevallen gebruikt. Per ongeval konden 1800 variabelen worden vastgelegd.

 

Motorrijders hebben in Frankrijk (in 2002) een 21 keer zo grote kans dodelijk te verongelukken als een autorijder.

 

De meerderheid van verwondingen aan armen en benen is niet zo erg als die aan hoofd, borst, ruggewervel en buik. Het heeft dus zin die laatste gebieden aanvullend te beschermen.

 

Slechts 2% van alle ongevallen kan worden toegeschreven aan een slechte infrastructuur.

 

RIDER noemt als een van de weinige het moeilijk te onderzoeken karakter van de schrikreactie, waardoor motorrijders (net als andere verkeersdeelnemers) tot de verkeerde of helemaal geen reactie op het gevaar komen.

 

Gefonfronteerd met het dreigende ongeval kwam 45% van de motorrijders tot een noodstop en 8% tot een uitwijkmanoevre. In een kwart van de gevallen werd helemaal geen noodmanoeuvre ingezet. In 9% van de gevallen werd een poging gedaan zowel te remmen als uit te wijken. In bijna 80% van de gevallen bleek de berijder niet in staat de noodmanoeuvre correct uit te voeren.

Gegeven de incompetentie bij de uitvoering van een noodmanoeuvre en het storend effect van de schrikreactie, zouden motorrijders er veel meer van doordrongen moeten zijn waar de gevaren liggen. Verder kunnen ze geholpen worden bij het uitvoeren van hun rijtaak. Electronische hulpmiddelen kunnen wijzen op de nadering van een gevaarlijke situatie. ABS helpt de rijder de motor te blijven controleren en – waar nodig – op te houden met remmen en een uitwijkmanoeuvre te beginnen.

Of training van noodmanoeuvres hier effectief zal zijn is onbekend. De schrik en stress van een gevaarlijke situatie zouden de motorrijder kunnen doen terugvallen in zijn verkeerde gewoonten.

Bij een noodstop leidt een wielblokkade tot een val. Rijders, bang voor een val, durven niet hard te remmen. Ze gebruiken liever de achterrem en gebruiken de – door aslastverplaatsing effectievere - voorrem minder.

 

ABS stelt een gemiddelde rijder in staat net zo hard te remmen als een ervaren rijder, CBS verzekert een effectieve remkrachtverdeling over voor- en achterwiel. Remkrachtversterking zorgt voor voldoende remkracht aan het wiel, zonder dat de handrem bovenmatig hard moet worden ingeknepen.
Deze drie hulpmiddelen stellen een onervaren rijder in staat bijna net zo hard te remmen als een testrijder. Helaas is nog maar 7% van alle motorfietsen in Frankrijk uitgerust met (een van) deze systemen. Gelukkig hebben motorfietsfabrikanten zoals Honda besloten ABS toe te passen over de gehele productenlijn.

 

Ongevallen ontstaan voor 64% door een foutieve actie van de botspartner en 36% van de motorrijder.

In 34% van de gevallen laat de botspartner de motorrijder niet voorgaan. In 12% leidt overmoed tot controleverlies en een eenzijdig ongeval. In 11,4% botst de motorrijder tegen een voorligger die naar links- of naar rechts draait.

Kruispunten vormen een groot probleem voor motorrijders. De slechte zichtbaarheid en waarneembaarheid van motorrijders vormen hun grootste probleem.

 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.