McLean Adelaid diepteonderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in de jaren 1975-1979 in het gebied rond Adelaide in Australië.

Het rapport heet voluit

A.J. McLean, N.D. Brewer, C.T. Hall, B.L. Sandow, P.J. Tamblyn, Adelaide in-depth accident study 1975-1979. Part 4: Motorcycle accidents, The University of Adelaide, 1979 

 

Een team van deskundigen deed uitgebreid onderzoek naar een deel van alle verkeersongevallen waar een ambulance bij werd geroepen. Als controle dienden observaties van het verkeer op de plaats van het ongeluk op de zelfde tijd van de dag.

 

In totaal werden 304 verkeersongevallen onderzocht, waaronder de 68 motorfietsongevallen waarover dit rapport gaat.

 

Hier vind je het Adelaid diepteonderzoek van McLean

 

Alcohol speelde een rol in 81% van de ongevallen. Als alcohol in het spel is, neemt de kans op een enkelzijdig ongeval toe. Dit kan bijvoorbeeld worden verklaard doordat rijden met alcohol meer ’s avonds en ‘s nachts gebeurt, zodat er minder voertuigen zijn om een meerzijdig ongeval mee te veroorzaken.


In 78% van de gevallen waarin de tegenpartij de motorfiets voor had moeten laten gaan gebeurde dat niet. In 35% van de gevallen zag de botspartner de motorrijder niet of pas onmiddellijk voor het ongeval. In 54% van deze gevallen werd het beeld van de motorrijder afgedekt door obstakels of andere voertuigen.

 

In 19% van de gevallen werd het ongeval veroorzaakt door een tegenligger die voor de motorrijder langs afsloeg zonder hem voor te laten gaan. In 7% van de gevallen wilde de motorrijder inhalen vlak voor een kruising zonder te worden opgemerkt worden door een afslaande automobilist.

 

In 12% hield de motorrijder onvoldoende rekening met afdeksituaties.


Jonge rijders waren oververtegenwoordigd. Van alle gevallen was 83% jonger dan 25 jaar.
Van alle betrokken reed 32% nog geen jaar motor, nog eens 20% reed nog geen 2 jaar.

 

In een kwart van de gevallen was de onmiddellijke aanleiding voor het ongeval het feit dat de motorrijder geen gebruik maakte van het volle rempotentieel van de motorfiets. Een groot deel van deze motorrijders gebruikte alleen de achterrem. Hierbij blokkeerde het achterwiel in de helft van deze gevallen. McLean schat dat in 15% van de gevallen waarin foutief (of niet) wordt geremd, benutten van het volle rempotentieel het ongeval had vermeden. McLean overweegt dat het aanbrengen van een CBS op motorfietsen nuttig zou zijn. 
Binnen deze groep viel geen onderscheid te maken naar rijervaring. Rijervaring is dus niet genoeg: ook ervaren motorrijders zetten in een noodgeval geen goede noodmanoeuvre neer.
McLean rapporteert hier een geval van een motorrijder die scheen te ‘bevriezen’ zodra hij het gevaar zag.

 

In 7% van de ongevallen reed de motorrijder te snel.

 

In bijna de helft van de gevallen leed de rijder letsel aan enig deel van de benen. Typische letselvormen zijn gebroken dijbeen, gebroken onderbeen en breuken rond de enkel en de voet. In 15% was sprake van een hersenschudding. In een kwart van de gevallen was sprake van letselschade aan het gezicht. Bij 13% was er letsel aan of beide armen.

 

Prodessor A.J. McClean
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.