Onze problemen: ongevalrapporten

 

Onze problemen: ongevalrapporten

 

Motorrijden is gevaarlijker dan autorijden.

Hoe dat te verklaren valt uit verschillen tussen auto's en motoren aan de ene kant en verschillen tussen motorrijders en autorijders (die zijn er!) aan de andere, heb je in 1. Verschil in veiligheid auto - motorfiets hiervoor uitgebreid kunnen lezen.

 

Interessanter is natuurlijk: wat zijn, heel concreet, de problemen waar we als motorrijders tegenaan lopen? Wat zijn de gevaren, waar zitten de risico's? Voor jou persoonlijk: doe ik het goed? Zo nee: waar schort het nog aan? Hoe kan ik me verbeteren?  Valt dat te oefenen en zo ja, hoe? Die vragen kunnen we alleen beantwoorden met hulp van de wetenschap.

 

Statistiek

Op nationaal- en Europees niveau wordt heel veel statistiek van verkeersongevallen bijgehouden. En specifieker, van ongevallen met motorfietsen. Die getallen vertellen vooral hoe gevaarlijk motorrijden is in vergelijking met andere vervoersvormen.

 

Onderzoek motorongevallen

Veel interessanter en nuttiger zijn de onderzoeken die mede of alleen aan motorfietsongevallen zijn gedaan. Ook daar zijn er veel van. We zullen er een aantal bespreken.

 

Diepteonderzoeken

De meeste informatie kunnen we halen uit diepteonderzoeken van motorongevallen. Daarbij wordt door een team van deskundigen van allerlei displines, onderzoek gedaan aan een flink aantal motorfietsongevallen, liefst 1000 of meer.

 

Naturalistic studies

Het nadeel van diepteonderzoek naar motorfietsongevallen is dat het onderzoek pas op gang komt nadat een ongeval is gebeurd. Dan is het soms moeilijk de omstandigheden en factoren die tot het ongeval geleid hebben terug te vinden of te reconstrueren.

Bij een naturalistic study (wat we maar vertalen als naturalistisch onderzoek) rust men een vloot voertuigen uit met apparatuur om het "standaard" gedrag van de bestuurder te kunnen volgen en zoveel mogelijk gegevens van, bijvoorbeeld, de laatste 5 minuten vóór een ongeval vast te leggen. 

 

Specifieke ongevalonderzoeken

Er wordt redelijk veel onderzoek gedaan aan deelproblemen van motorrijden. Men kijkt bijvoorbeeld alleen naar remgedrag van motorrijders vlak voor een botsing. Of naar het kijkgedrag van autorijders: waarom zien ze motorrijders zo slecht?

 

Hebben we alle oorzaken en factoren die een rol spelen bij motorongevallen op een rijtje, dan kunnen we - gefundeerd !! - óók iets zeggen over hoe je veiliger kunt motorrijden!

 

Naar 2.1. Diepteonderzoeken

 

 

Motorrijden is gevaarlijker dan autorijden; ze winnen het altijd!
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.