Diepteonderzoeken

In dit onderdeel kijken we naar een aantal diepteonderzoeken van motorfietsongevallen.

 

Bij een diepteonderzoek kijkt een team van deskundigen van verschillende disciplines naar een groot aantal ongevallen. Ze gaan op de plek van  het ongeval kijken en meten alles op. De bij het ongeval betrokken voertuigen worden nauwkeurig onderzocht. De bestuurders worden (als ze nog in leven zijn) geinterviewd en medische dossiers nageplozen. Er worden duizenden variabelen nagelopen.

Men streeft er naar alle oorzaken en factoren die een rol bij het ongeval speelden te benoemen en in te delen naar de mate waarin ze bijdroegen aan het ontstaan van het ongeval.

 

Het zal duidelijk zijn dat dit peperdure onderzoeken zijn. Daarom zijn er niet veel van gedaan. Het belangrijkste is wel het MAIDS onderzoek. Dit is het meest recente diepteonderzoek, verricht in Europa.

Het Hurt onderzoek is in de Verenigde Staten uitgevoerd, in 1978. Ondanks dat geldt het nog steeds als een van de belangrijkste diepteonderzoeken.

 

In het hierna volgende vind je ook nog dieptestudies van RIDER (2005, Frankrijk), Clarke (2004, Verenigd Koninkrijk), Haworth (1997, Australië), Vis (1995, Nederland), McLean (1979, Australië) en Kasantikul (2001, Thailand)

 

2.1.1. ACEM MAIDS

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.