Risicoperceptie en Gevaarherkenning

 

 

In het Engelse taalgebied heeft men het wat meer over hazards, hazard perception en hazard response; in Nederland zijn we wat meer gewend aan de termen risico, risicoperceptie en riscomanagement, hoewel 'gevaarherkenning' ook nogal eens voorbij komt. We bedoelen er wel (ongeveer!) hetzelfde mee.

 

Deze begrippen spelen een heel belangrijke rol bij de (on)veiligheid van motorrijden.

 

Als je mag spreken van 'de heilige graal van motorrijdersveiligheid' dan zou het antwoord op de vraag of we al of niet beginnende motorrijders riscomanagement kunnen aanleren en trainen een goede kandidaat zijn.

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.