Infrastructuur en Milieu: Actieplan!! 22.03.2011

 

Eind 2010 kwam het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) met een plan van aanpak: Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders. Je kunt het plan bijvoorbeeld inzien en downloaden op de website van het Motorplatform.

 

Bij MOSAC.EU zijn we reuze blij met het initiatief, zij het dat we een paar kanttekeningen zouden willen maken

 

Aangaande opvallendheid van motorrijders merken de schrijvers van het Actieplan op (we citeren het plan):
3.4.1 Zichtbaarheid motorrijders
Een belangrijke ongevalsoorzaak (...) is het geen voorrang verlenen door de andere partij, deels omdat motorrijders niet (of te laat) worden opgemerkt door automobilisten. Het is nog niet duidelijk wat de reden is dat motorrijders niet (of te laat) worden opgemerkt. Ook is er nog geen enkel onderzoek bekend waarin het effect van opvallende kleding en helm op de verkeersveiligheid van motorrijders is vastgesteld [tekst rood door redactie mosac.eu]. Infrastructuur en Milieu wil daarom onderzoeken wat het effect van zichtbaarheid van motorrijders op de verkeersveiligheid heeft en, als blijkt dat er een effect is, hoe de zichtbaarheid van motorrijders kan worden vergroot.


De schrijvers van het plan maken het hier wel héél grijs! Ze lijken niet op de hoogte van een grote hoeveelheid aan onderzoek en literatuur, zoals onder meer behandeld in 2.4.1. Waarnemingsfouten op deze website. De schrijvers hebben zich niet goed geïnformeerd. Er is juist véél onderzoek gedaan en er is veel informatie ter zake beschikbaar.

 

Het ministerie kondigt in het Actieplan aan dat het een breed onderzoek zal laten doen naar de zichtbaarheid van motorrijders.

Wij, de redactie van Mosac.eu, houden ons hart vast. Het is maar te hopen dat degenen die het aangekondigde onderzoek zullen gaan doen hun inleidende leeswerk beter zullen doen.
 

Jammer is dat de schrijvers van het Actieplan bij hun aankondiging in de aloude reflex van beleidsmakers schieten: ze kijken alleen naar de natuurkundige eigenschappen van de motorrijder en beschouwen de waarnemende automobilist als een geïdealiseerde passieve signaaldetector. Lees in 2.1.4.5. op deze website eens wat Martin Langham hier in zijn proefschrift over te zeggen heeft! Belangstellende lezers (en schrijvers!) kunnen daar dat proefschrift downloaden.

 

Het grote probleem van motorrijders is dat ze niet worden voorgelaten en dat ze geen voorrang wordt verleend op kruispunten. Voor dat fenomeen is een groot aantal oorzaken en bijdragende factoren aangedragen door een groot aantal onderzoekers. Één van die bijdragende factoren is de "opvallendheid" van de motorrijder. De opvallendheid van motorrijders is niet alleen een kwestie van "zichtbaarheid" (de zintuiglijke opvallendheid) maar, véél belangrijker, ook van cognitieve opvallendheid. Met dat laatste doelen we op de betekenis die motorrijders voor de automobilist hebben, zoals we in 2.4.4. Opvallendheid motorrijders van mosac.eu laten zien. Zonder een waarnemende automobilist kan geen sprake zijn van "opvallendheid". Immers bij wie zou de motorrijder dan moeten opvallen? Opvallendheid heeft twee kanten!

 

Wij denken dat motorrijders trouwens beter geholpen zijn met onderzoek naar wat ze zelf kunnen doen: aan welke kennis ontbreekt het hen bij het naderen van gevaarlijke kruispunten? Waar schort het aan bij de motorische- en (véél belangrijker) de hogere orde vaardigheden in die situatie? Gewapend met die kennis en die vaardigheden kan een motorrijder een kruispunt als gevaarlijk herkennen en zijn gedrag doelmatig aanpassen.

 

Wij van Mosac.eu voelen hem al aankomen: Infrastructuur en Milieu gaat onderzoek (laten) doen naar fluorescerende helmen en jassen. De uitkomsten kennen we al, zie de onderzoeken die we aanhalen in 2.4.4. Opvallendheid motorrijders op deze website. Jan met de helm in de jungle daarbuiten moddert na dat onderzoek vrolijk verder en trapt nog steeds met open ogen in de valkuilen die hem wachten op kruispunten. Wéér een kans gemist!

Bron afbeelding: Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2010
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.