Literatuurstudies motorongevallen

 

 

Hier behandelen we een paar literatuurstudies. Wat de onderzoeker bij de meeste daarvan doet is naar de bibliotheek gaan en een aantal rapporten over motorongevallen uit de kast trekken.

Na bestudering daarvan schrijft hij (of zij!) een uittreksel uit die rapporten.

Hij kan ook alle cijfers uit de "bronrapporten" bij elkaar voegen en er, eventueel na statistische bewerking, eigen en nieuwe conclusies uit trekken.

Bron: Debbie Reed Fischer http://debbierfischer.livejournal.com
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.