De filosofie van Mosac.eu

----------------------------------------------------------------------------------------

 

De filosofie van Mosac.eu

 

Wij van Mosac.eu zien bij motorrijden drie fasen.

 

In de rode fase is het te laat, een ongeval kan niet meer worden voorkomen. Je hebt het verloren!

Door het gebrek aan passieve veiligheden moet je ervan uitgaan dat je bij een ongeval (zeker vergeleken bij een automobilist) ernstig gewond zult raken of nog erger.

Logisch is dan dat je, als een ongeval dreigt, een perfecte noodmanoeuvre moet kunnen neerzetten om dat ongeval te voorkomen.

 

In de oranje fase kun je je alleen nog redden door een perfecte noodmanoeuvre neer te zetten. Helaas mislukt dat in de praktijk maar al te vaak. Motorfietsen zijn véél moeilijker te berijden dan een auto, zeker in een noodgeval. Motorrijders tonen een enorme incompetentie in hun voertuigbeheersing. Dat komt vooral tot uiting als het spannend wordt.

 

Een slimme motorrijder blijft daarom in de groene fase. Door anticiperen, defensief rijden en een aantal andere strategieën komt hij niet aan een noodmanoeuvre toe!

--------------------------------------------------------------------------------

 

Wij motorrijders doen het in de ongevalstatistiek véél slechter dan bijvoorbeeld automobilisten; we zijn een ontzettend kwetsbare groep verkeersdeelnemers!

 

Er is veel onderzoek gedaan naar ongevallen met motorfietsen en de factoren die daar een rol bij spelen.  Al met al valt er een redelijk overzicht te schetsen. Toch dalen de ongevalstatistieken van motorrijders niet of minder dan die van andere verkeersdeelnemers,

 

Hoe komt dat? Wij zien hier toch een aantal problemen:

1. De kennis van ongevaloorzaken en de oplossingen bereiken jou, de motorrijder niet.

2. Die oorzaken en factoren vormen een complex geheel. Het is voor overheden buitengewoon lastig handvaten te vinden om al die problemen gecoördineerd aan te pakken. Het verbaast ons dan ook niet dat overheden bij het vormen van beleid suboptimaal te werk gaan.

3. Er wordt onderzoek gedaan in  zeer verschillende wetenschappelijke disciplines. Er is geen instantie die overzicht biedt, een synthese van alle diverse kennisgebieden maakt en sturing geeft aan het proces van onderzoek, of in ieder geval enige coördinatie biedt.

 

Het belangrijkste doel van deze website is voor jou, motorrijder, een vertaalslag maken.

Van de uitkomsten van allerlei wetenschappelijk onderzoek naar concrete adviezen. In gewoon Nederlands. Wat moet je weten en wat moet je kunnen? Wat kun je zelf oefenen en hoe moet dat? Voor welke problemen kun je beter professionele hulp zoeken? Waar vind je die? Voor hen die dat leuk of nuttig vinden is er naast deze "need to know" kennis een heleboel andere interessante informatie te vinden. Die gaat soms heel diep!

 

Ons tweede doel: een compleet overzicht bieden van de stand van de wetenschap op het gebied van 'motorfietsveiligheid'.

We willen een compleet beeld geven van "onze problemen". Hierbij richten we ons nadrukkelijk óók tot de wetenschap en tot overheden. Waar ligt nog terrein braak, waar is onderzoek gewenst? Wat kunt u, overheid, en u, wetenschap, daadwerkelijk doen voor ons motorrijders, voor de motorfietsveiligheid?

 

We wensen je veel leesplezier! En voor daar buiten: veel mooie en vooral veilige motorkilometers!

Drie fasenmodel van motorrijdersveiligheid
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.