Haworth tegenmaatregelen

 

Het MUARC rapport nr. 87, over maatregelen tegen motorongevallen behandelen we uitgebreid in 2.2.6. Haworth motorongevallen: maatregelen

 

Hier beperken we ons tot wat Haworth en Schulze daar over de opvallendheid van motorrijders te berde brengen.

 

Het grootste probleem voor een motorrijder is de automobilist die hem geen voorrang verleent of hem niet voor laat gaan. Het gebrek aan opvallendheid van de motorrijder is hierbij een belangrijke factor. Helder gekleurde motorkleding (liefs fluorescerend) en het voeren van verlichting in de koplamp (het liefst modulerend) vergroten de opvallendheid. Bij de kleding gaat het erom een zo groot mogelijk vlak van één lichte fluorescerende kleur te laten zien. Kleding die is samengesteld uit verschillende kleuren (hoe licht en fluorescerend ook) is minder goed zichtbaar door een camouflage effect.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opvallendheid van motorfiets en berijder is gediend bij zo groot mogelijke vlakken van één fluorscerende kleur. Een blokpatroon van meerdere kleuren (hoe opvallend op zichzelf beschouwd ook) kan leiden tot een camouflage effect, het contrast met de achtergrond, en daarmee de opvallendheid, neemt af. Bron foto internet: advancedmotorcyclinguk.co.uk

 

Het ’s nachts dragen van retroreflecterende kleding heeft alleen zin in de situaties waarin de motorrijder wordt beschenen waardoor de conflicterende automobilist het extra teruggekaatste licht kan zien.

 

Haworth haalt literatuur aan [Vaughan, R.G., Pettigrew, K., & Lukin, J. (1977). Motorcycle crashes: A level two study(Report No. 2/77). Sydney: Traffic Accident Research Unit, Department of Transport , redactie Mosac.eu] van onderzoek waaruit blijkt dat motorrijders zonder verlichting overdag twee tot drie keer zoveel kans hadden bij een ongeval betrokken te raken dan motorrijders die wel dimlicht voerden.

 

Hawort waarschuwt dat onderzoek van- en discussie over opvallendheid van motorrijders niet beperkt dient te blijven tot de situatie overdag, maar dat aan opvallendheid bij nacht net zo goed aandacht moet worden besteed.

 

Ten slotte citeert Haworth deskundigen die aangeven dat zijn opvallendheid óók wordt beïnvloed door de strategieën die de motorrijder op de weg toepast. De motorrijder moet zodanig positie kiezen dat hij optimaal kan zien en gezien worden. Er blijkt behoefte te zijn om uit te vinden welke van deze strategieën succesvolle motorrijders toepassen. 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.