Sexton Ongevalsrisico motorrijders

 

Sexton Het ongevalrisico van motorrijders

 

Sexton verrichtte het onderzoek voor onderzoekinstituut TRL, namens de afdeling Verkeersveiligheid van het Britse Ministerie van Verkeer (DFT), naar aanleiding van een onrustbarende stijging van het aantal motorfietsongevallen in het VK.

 

Het rapport heet voluit:

B. Sexton,  C. Baughan, M. Elliott and G. Maycock, The accident risk of motorcyclists, prepared for Road Safety Division, department for Transport, TRL Report TRL607, 2004.

 

Het grootste deel van deze studie bestond uit een onderzoek naar de relatie tussen ongeval- (of letsel-) risico en variabelen als jaarlijks kilometrage, leeftijd, ervaring, rit type, training, persoonlijke karakteristieken van de rijder en zijn zelf gerapporteerde gedrag en houding.


Men zond een vragenlijst aan 30.000 zorgvuldig gekozen actieve motorrijders en kreeg 11.360 lijsten terug.

Een belangrijke focus van het project was om factoren te vinden die het risico van motorrijden beïnvloeden. De bedoeling was om aldus gevonden factoren te gebruiken om (a) trends in ongevalcijfers te kunnen verklaren en (b) maatregelen te formuleren om deze risico’s te helpen verminderen.

Daartoe heeft Sexton vergaande statistiche technieken op de gegevens toegepast om de wederzijdse beinvloeding van factoren te vinden en er daar waar nodig voor te corrigeren.

 

Het rapport van Sexton kan gratis worden gedownload van de website van TRL. In het zoekvenster rechts boven "sexton" invullen en uit de lijst het rapport "The accident risk of motorcyclists" selecteren. Om te kunnen downloaden moet je je eerst registreren.

 

De afdeling Verkeersveiligheid van het Britse DFT vind je hier: DFT / Roadsafety. Je vindt daar ook een groot aantal interessante rapporten over verkeersveiligheid: DFT / Roadsafety / Research. In het zoekvenster invullen termen als "motorcycle, accidents".

 

Sexton vindt geen relatie tussen de grootte van de motor en de ongevalkans. Bron foto: Jones's Space, jones-2288 op www.loqu.com

 

Blootstelling (kilometers per jaar, soort wegen, soort ritten) is een belangrijke factor voor het ongevalrisico. Leeftijd is er ook een. Heel jonge rijders (tot 20 jaar) lopen een groot risico vergeleken met rijders van 40 en ouder. De groep van 21-25 zit daar tussenin.
Ervaring, in termen van het aantal jaren dat al wordt gereden, is een derde belangrijke factor. Tot 5 jaar ervaring daalt het risico van relatief hoog bij aanvang van het motorrijden tot een vrijwel constant niveau daarna.

 

Van voortgezette trainingen kon geen effect op de ongevalkans worden gevonden.

 

Het jaarkilometrage als risicofactor werkt niet lineair. Als je 4000 kilometer per jaar rijdt heb je niet een twee keer zo grote kans op een ongeval dan wanneer je 2000 km zou rijden. Sexton vond een wat gedempter verband: de “kilometervreter” liep een 32% groter risico dan degeen die de helft van het kilometrage reed.

 

Leeftijd heeft een grote invloed op het risico. In het bereik van 16 jaar tot 60 daalde het risico met 70%. Voor ervaring (in jaren dat men motor rijdt) geldt hetzelfde: het risico neemt 52% af als de ervaring toeneemt van 1 naar 44 jaar. In combinatie zijn leeftijd en ervaring een heel sterke factor bij de ongevalkans. Het leeftijdeffect alleen betekent dat een 26 jarige beginnende rijder een risico loopt dat 40% lager is dan dat van een 17 jarige beginner. Een 40 jarige beginner loopt een 60% kleinere ongevalkans. Het effect van ervaring alleen betekent dat een rijder met 10 jaar ervaring een 38% kleinere ongevalkans heeft dan iemand met één jaar ervaring. In combinatie betekenen de effecten van leeftijd en ervaring dat een 17 jarige met één jaar ervaring zijn ongevalkans met 50% ziet dalen tegen de tijd dat hij 6 jaar ervaring heeft op 22 jarige leeftijd en met 65% als hij 27 is geworden en 11 jaar ervaring heeft.

 

Sexton vond een sterk effect van het doorrijden in de winter (70% meer risico) en rijden bij slecht weer in het algemeen (150% meer risico), ook als hij corrigeerde voor het grotere aantal kilometers dat hiermee gepaard gaat en voor leeftijd en ervaring. In hoeverre dit verschil aan de omstandigheden ligt dan wel aan factoren als de rijder zelf en het type rit kan Sexton niet zeggen.

 

De cilinderinhoud van de motor heeft geen invloed op de ongevalkans. Motorfietsen met een cilinderinhoud tot 125 cc leiden wel tot een groter risico, maar dat heeft te maken met specifieke omstandigheden in het VK.

 

Sexton vond geen “returned rider effect”. Er wordt wel gesuggereerd dat rijders die weer op de motor stappen na een pauze van een jaar of meer een verhoogde kans op een ongeval lopen. Sexton vond daar geen steun voor, hoewel hij een voorbehoud maakt omdat zijn cijfers met leetijd noch ervaring rekening houden. Rijders die een pauze hebben genomen zijn, als ze weer gaan rijden wel ouder en hebben minder kilometers gereden.

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.