Broughton: cilinderinhoud en dodental

 

In het Verenigd Koninkrijk daalden de aantallen verkeersdoden en ernstig gewonden jarenlang in gelijke mate.

Aan het eind van de jaren '90 eindigde deze trend. De aantallen ernstig gewonden bleven dalen, het dodental echter daalde niet meer. Dat kwam vooral doordat het aantal gedode inzittenden van auto’s niet meer daalde en doordat het aantal gedode motorrijders sinds 1996 alleen maar toenam. De afdeling Verkeersveiligheid van het Britse Ministerie van Verkeer gaf onderzoekinstituut TRL opdracht te onderzoeken waar dat aan lag.

 

Het door TRL geproduceerde rapport ter zake heet voluit: Broughton, Car occupant and motorcyclist deaths 1994-2002, TRL Report TRL629.

 

Broughton vond als verklaring voor de stijgende tendens in dodelijk verongelukte motorrijders dat het aantal verkochte motorfietsen met grotere cilinderinhoud groeide. Daarbij komt dat het aantal dodelijke ongelukken sterk is gerelateerd aan de cilinderinhoud van de motorfiets. Hoe groter de motor, hoe meer dodelijke slachtoffers.


Het aantal gedode motorrijders wordt vrij nauwkeurig beïnvloed door de cilinderinhoud van de motor. Alcohol speelde een rol bij 14% van de dodelijke ongevallen. In 37% van de gevallen was de oorzaak van het ongeval bovenmatige snelheid. Controleverlies en bovenmatige snelheid kwamen meer voor bij berijders van grotere motorfietsen.

 

Van alle dodelijke ongevallen was een kwart eenzijdig, de helft tweezijdig en nog eens een kwart meerzijdig.

 

De gebeurtenis die direct tot het ongeval leidde was in 46% van de gevallen controleverlies door de motorrijder, 11% botsen tegen een voertuig of obstakel op de weg, 11% geen voorrang gekregen, 8% inhaalfout, 8% een verkeerd uitgevoerde draai of andere manoeuvre van de botspartner en 4,9% aangereden worden door een ander.
De belangrijkste bijdragende factoren waren te hoge snelheid van de motorrijder en “keek maar zag hem niet” van de botspartner. De meest voorkomende combinatie was controleverlies door te hoge snelheid.

 

Dit rapport is verkrijgbaar bij het onderzoekinstituut dat het produceerde: Transport Research Laboratory (TRL)

 

 

Indian boardracer 1920. Bron: internet.
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.