SWOV Factsheet verlichting overdag

 

De SWOV geeft geregeld Factsheets uit over actuele onderwerpen die de verkeersveiligheid raken. Zo ook over het overdag voeren van verlichting:

 

SWOV-Factsheet Motorvoertuigverlichting overdag (MVO), SWOV, Leidschendam, december 2010

 

Je kunt dit factsheet inzien en downloaden bij de SWOV.

 

Het voeren van verlichting overdag vergroot het contrast tussen het voertuig en de achtergrond; de opvallendheid neemt daarmee toe. Daarbij komt dat voertuigen die verlichting voeren dichterbij lijken, zodat ander verkeer minder risico zal nemen biji inhaalmanoeuvres en het oprijden van een kruispunt.

 

Het voeren van licht overdag vermindert het aantal letselongevallen bij motorfietsen met 5-10%.

 

Het Factsheet meldt nog:
Door motorrijders, die in Nederland nagenoeg allemaal overdag verlichting voeren, wordt soms de vrees geuit dat hun opvallendheid vermindert als ook auto’s overdag verlichting gaan voeren. Uit de laboratoriumstudie van TNO (Brouwer et al., 2004) bleek echter dat de proefpersonen motorrijders eerder zagen als auto’s MVO voerden. Dit gold voor motorfietsen zowel met als zonder verlichting. Van beide groepen werden motorrijders mét verlichting overigens wel sneller gezien. Wildervanck (1994) verklaarde dit verschijnsel al eerder. Door het voeren van verlichting maakt de motor zich als het ware los van zijn statische omgeving, en valt hij hiermee op als een bewegend voertuig. Dat blijft een motorfiets doen, ook al voeren de voertuigen eromheen ook verlichting.

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.