Naturalistic Studies

 

We willen graag het aantal motorongevallen terugdringen en de ernst ervan verminderen. Daartoe moeten we eerst weten welke oorzaken en bijdragende factoren een rol spelen vóór het ontstaan van een ongeval.
Tot nu moeten we het doen met informatie van de politie van een ongeval, van interviews met betrokkenen en onderzoek ter plaatse achteraf, bijvoorbeeld bij een diepteonderzoek.

Wat zou het mooi zijn als alle motorfietsen die bij een ongeval, een bijna-botsing of een ander incident betrokken zijn, waren voorzien van video- en andere apparatuur om alle gewenste gegevens van het voorval meteen uit te kunnen lezen! Dat zou een hoop werk sparen om achteraf allerlei gegevens te reconstrueren.

 

Dat ideaalbeeld is werkelijkheid geworden: rust 100 motorfietsen met zulke apparatuur uit en laat ze een jaar rondrijden in het verkeer van alledag. De kans is groot dat je een aantal (bijna-)ongevallen en incidenten "vangt".

Virginia Tech, met name gefinancierd door de NHTSA, heeft in 2003 als een van de eersten een “naturalistic study” opgezet, in hun geval van 100 auto’s. Je zou dat “naturalistic” kunnen vertalen als: een onderzoek naar het natuurlijke rijgedrag van de bestuurders. Daartoe is het (eigen) voertuig van proefpersonen voorzien van apparatuur die op een onopvallende manier de voertuigbewegingen, het gedrag van de bestuurder (oog-, hoofd- en handbewegingen) en de omgeving van het voertuig registreert. De proefpersoon rijdt zoals hij of zij dat normaal ook zou doen, zonder instructies of beperkingen. Dit levert zeer interessante informatie op over de relatie tussen mens, weg, voertuig, weers- en verkeers-omstandigheden, niet alleen onder normale rijomstandigheden, maar ook bij (bijna) ongevallen.

De NHTSA is een Amerikaans instituut: National Highway Traffic Safety Administration. Virginia Tech is het vervoersinstituut van de universiteit van Virginia.

Een samenvatting van de uitkomsten kun je bijvoorbeeld lezen in:
Neale et al, An overview of the 100-Car Naturalistic Study and findings, in: Proceedings of the 19th International Technical Conference on Enhanced Safety of Vehicles ESV, 6-9 June 2005, Washington.

Een zeer uitgebreid verslag van het onderzoek vind je in:
Dingus et al, The 100-Car Naturalistic Driving Study, Phase II – Results of the 100-Car Field Experiment, DOT HS 810 593, NHTSA, 2006.
Een flink rapport (350 bladzijden), met zeer interessante bevindingen!

Beide (en andere) rapporten vind je hier, op de website van de NHTSA.

De leeftijd van de autorijders in deze studie varieerde van 18 tot 73 jaar; 60% van hen was mannelijk. Deze studie leverde 42.300 uur aan gegevens op, 82 politierapporten van ongevallen, 761 bijna-ongevallen en 8.295 kritieke incidenten.
Meest opvallende uitkomst van het onderzoek was dat in 78% van de ongevallen en in 65% van de bijna-ongevallen een vorm van onoplettendheid een bijdragende rol speelde. Nieuw is ook dat er vier vormen van onoplettendheid gedefinieerd moesten worden:
1) bezig zijn met een secundaire taak (navigatie, radio),
2) vermoeidheid,
3) niet op de weg vóór het voertuig letten bij kijken in de zij- of achteruitkijkspiegel en
4) een niet-specifieke blik werpen in een richting anders dan de weg vóór het voertuig.

Onze SWOV heeft een Factsheet Naturalistic Driving uitgegeven over observatie van natuurlijk rijgedrag 


Inmiddels is in de VS een tweede grote naturalistic study, SHRP 2, gestart, op initiatief van het Amerikaanse congres. SHRP 2 staat voor Strategic Highway Research Program 2. Onderdeel van SHRP2 is een Naturalistic Driving Study van 3000 auto’s die één tot twee jaar zullen worden gevolgd.

In 2012 is de “100 Motorcyclists Naturalistic Study” van de Motorcycle Safety Foundation (MSF) in de Verenigde Staten van start gegaan. In de tweede helft van 2013 zouden we er dus meer over moeten horen. Deze studie wordt verder behandelt in onderdeel 2.6.1. MSF 100 Motorcyclists ND studie.

Ook in 2012 is er een Naturalistic Study gehouden, in het kader van 2BeSafe, waarover je elders op deze website meer kunt lezen. 2BeSafe is een door de EU gefinancierd studieproject naar de (on)veiligheid van motorrijden, waarbij de nadruk ligt op ergonomie en gedragsaspecten van motorrijdersveiligheid.

Onderdeel van het project was een Naturalistic Riding Study van gemotoriseerde tweewielers. Het betrof een testproject van geringe omvang, vooral bedoeld om er achter te komen hoe zo'n onderzoek in volle omvang zou moeten worden ingericht, rekening houdend met de verschillen tussen vierwielige voertuigen en motorfietsen en tussen de berijders van beide typen voertuigen.

 

 

Bron bestand: website 2BeSafe

Als je er meer over wilt lezen, begin dan bij:
De Powerpoint presentatie:

Baldanzini, Lessons learnt from the first European Naturalistic Riding Study pilot (… and some results), 2BESAFE_FinalEvent_WP2,
en de rapporten:
Baldanzini et al, Literature review of naturalistic driving studies, 2BeSafe, 2BES-WP2.1-D4, 2010

en:
Spyropoulou et al, Design of a naturalistic riding studyImplementation plan, 2BeSafe, 2BES-WP2.2-D5,
en:

Alistair Weare et al, Naturalistic Riding Study: Data Collection & Analysis, 2BeSafe, 2BES-WP2.3-D6.


In oktober 2012 is het startsein gegeven voor het eerste Europese Naturalistic Driving onderzoek: Udrive. Hierbij worden óók motorrijders betrokken, gebaseerd op het voorwerk dat werd verricht in de 2BeSafe voorstudie die hiervóór werd besproken. Meer over Udrive vind je hier op deze website: 2.6.2. Udrive Naturalistic Driving onderzoek.

Motorfiets zoals uitgerust voor de MSF 100 Motorcyclists studie. Bron afbeelding: MSF.
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.