Julie Brown In-Depth Crash Study

 

Julie Brown, Motorcycle In-Depth Crash Study 2015

 

Informatieve video over het nut van snelheidsreductie vóór een kruispunt.

Bron: TAC Transport Accident Commission, Melbourne, Australië, zie de website van TAC.

 

In het zuiden van Australië, in de buurt van Sydney, is diepteonderzoek gedaan naar zware ongevallen met motorfietsen. De studie wordt uitgevoerd door een team van Neuroscience Research Australia (NeuRA), onder leiding van dr. Julie Brown van het Injury Prevention Research Centre daar, in samenwerking met Dr Matthew Baldock van Centre for Automotive Safety Research (CASR)  in South Australia. De studie was van het type “case control”, wat wil zeggen dat men voor iedere motorrijder die een ongeval heeft gehad (“case”), men twee of drie andere motorrijders, die langs de plek van het ongeval reden (meestal op dezelfde weekdag en rond het zelfde tijdstip) vraagt mee te werken en vragen te beantwoorden (“case”).

 

Het rapport van het onderzoek:

Julie Brown, Michael Fitzharris, Matthew Baldock, Bianca Albanese, Lauren Meredith, Tom Whyte & Marijke Oomens, Motorcycle In-depth Crash Study, Austroads Research report AP-R489-15, Sydney 2015

kun je bijvoorbeeld vinden op- en downloaden van de website van de Zweedse Motorrijders http://www.svmc.se/

 

Uiteindelijk werden 102 ongevallen onderzocht. Daarnaast werden in totaal 336 motorrijders ondervraagd, wat voor 99 van de ongevallen (“cases”) een passende “control” opleverde.

 

De studie had twee doelen:

1. begrip ontwikkelen voor de invloed van het hele systeem (motorrijder, motorfiets en plaats van het ongeval) op de aard van de verwondingen en het letselpatroon bij ernstig gewonde motorrijders en

2. oorzakelijke verbanden onderzoeken tussen factoren (mens, voertuig en omgeving) en de manier waarop motorrijders betrokken raken bij ongevallen waarbij ze ernstig letsel oplopen.

 

Hiertoe combineerde men de uitkomsten van de case-control studie met een beoordeling van alle bestudeerde ongevallen door een multidisciplinair panel.

 

Het onderzoek wees uit dat berijders van sportmotoren meer kans lopen bij een ernstig ongeval betrokken te raken, waarbij die kans voor oudere motorrijders nog weer groter is.

In het algemeen vond men dat hoe ouder de berijder, de lager de kans dat hij bij een ongeval betrokken raakt. Motorrijders die meer en/of betere beschermende kleding dragen lopen minder risico in de ongevalstatistiek terecht te komen. Kleding van inferieure kwaliteit beschermde niet (voldoende) tegen letsel door schuiven over het wegdek.

Omdat vrijwel alle betrokken motorrijders een helm droegen, vielen de verwondingen aan het hoofd mee. Onderzoek aan de helm liet zien dat integraalhelmen beter presteren, omdat, als men met hoofd ergens tegenaan botste, dit voornamelijk aan de voorkant van de (integraal)helm of het gezicht van de berijder gebeurde.

 

In de gevonden ongevaloorzaken en bijdragende factoren kwamen vier hoofdthema’s naar voren:

1. motorrijders worden niet zo goed waargenomen,

2. ze presteren suboptimaal bij de noodremming,

3. hun voertuigbeheersing en verkeersinzicht laten te wensen over en

4. motorrijders met minder ervaring zijn vaker betrokken bij ongevallen.

 

In het rapport worden deze thema’s nog verder onderverdeeld in onderliggende problemen.

 

Brown et al bespreken per thema ook mogelijke tegenmaatregelen om ongevallen te helpen voorkomen en/of de ernst van gevolgen ervan te verminderen.

 

Waar het het probleem van de waarneembaarheid van motorfietsen betreft verwachten zij veel van de recente ontwikkeling van “connected vehicle” systemen, waarbij voertuigen rechtstreeks met elkaar communiceren.

Dat motorrijders een groot probleem met remmen hebben komt altijd weer naar voren in onderzoeken. Brown et al bespreken kort voorbeelden van literatuur waarin technische oplossingen worden gegeven, zoals ABS, CBS en autonome remsystemen (remassistent), die de berijder helpen voluit te remmen. Ook hier kunnen assistentiesytemen helpen de snelheid, vóórdat een probleem zich voordoet, aan te passen aan de beschikbare stopweg.

 

Bij het beheersen van het voertuig, vooral in bochten, kunnen assistentiesytemenook een rol spelen door te waarschuwen voor excessieve snelheid vóór een bocht.

 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.