EHBO voor motorongevallen

 

 

Een hulpvaardige lezer zond ons de volgende bijdrage, waarvoor onze dank!

 

We geven hier de absolute basisregels van het Oranje Kruis voor hulp bij een ongeval waar een motorrijder bij betrokken is:

1. let op gevaar,
2. ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert,
3. stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting,
4. zorg voor deskundige hulp,
5. help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt.

 

We werken deze regels hierna verder uit.

 

1. Let op gevaar

 

Denk eerst even rustig na en kijk om je heen, voor je iets doet. Het gevaar kan jou zelf betreffen, maar ook omstanders en het slachtoffer.
Voorbeeld: een motorrijder is ten val gekomen op de linker rijstrook van een snelweg. Dan is het veel belangrijker om het achterop komende verkeer te waarschuwen (op een veilige manier!), dan dat je meteen probeert de motorrijder te helpen.

 

Let op!!! Ren er niet zonder meer heen, maar kijk eerst om je heen en denk rustig na: waar en voor wie loert er gevaar? Hoe lossen we dit op?

Bron afbeelding: Cumbria`s road safety campaign, http://www.cumbria.gov.uk

 

2. Ga na wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert

 

Voor een goede hulpverlening is het belangrijk te weten wat er is gebeurd: met welke snelheden reden motorrijder en botspartner? Hoe verliep de botsing precies?
Ook als je geen medische- of EHBO-training heb gehad kun je vaak wel bepalen wat een slachtoffer mankeert. De gemakkelijkste manier is dat gewoon te vragen aan het slachtoffer als hij of zij bij kennis is.

 

3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting


Het slachtoffer zal onrustig en angstig zijn; je helpt al door hem of haar te vertellen “Ik blijf bij je tot de ambulance er is”. Zorg dat het slachtoffer je kan blijven zien.
Zorg voor beschutting tegen kou, wind, regen, felle zon etc.

 

4. Zorg voor deskundige hulp


Bel 112, het gratis noodnummer voor alle EU lidstaten.
Vertel waar je bent, leg de situatie kort uit en vertel in ieder geval hoeveel gewonden er zijn en de aard van het letsel.

 

5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt


Ook getrainde EHBO-ers kunnen vaak erg weinig doen bij een ongeval. Gewoon aanwezig blijven is al geruststellend voor het slachtoffer.
Wachten op hulpverlening na een ongeval lijkt altijd heel lang te duren. Daarom is het belangrijk te blijven praten met het slachtoffer.
Door te blijven praten met het slachtoffer kun je ook beoordelen hoe het is met zijn of haar bewustzijn. Als je 112 al had gebeld, maar de situatie daarna verslechtert (het slachtoffer zakt weg, lijkt in slaap te vallen, geeft onduidelijke antwoorden), bel dan meteen weer 112 en geef de verandering in de situatie door.

 

Het slachtoffer heeft een helm op. Blijf van de helm af!!!


Ga zonder noodzaak niet aan de helm prutsen, neem deze zeker niet af!!
Iemand die al een beetje nekletsel heeft opgelopen bij het ongeval, kun je daarmee aan een dwarslaesie helpen!
De enige uitzondering hierop is wanneer de helm op de één of andere manier de ademhaling in gevaar kan brengen.
U kunt eventueel wel (voorzichtig!) het vizier openen.
Als het slachtoffer zelfstandig zijn of haar helm open of af wil doen, dan is dat geen bezwaar.

 

Een ongeval waarbij een motorrijder is betrokken !!! .... Bron foto: Dipl-Ing. Thomas Kramlich, Ergebnisse der Unfallforschung Bremsen mit Motorrädern, GDV Institut für Fahrzeugsicherheit München, 2002
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.