Veiliger rijden door KNMV VRO Risico? 04.04.2013

De SWOV heeft in 2012 gekeken naar de VRO Risico van de KNMV. Dit nadat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in haar Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders 2010 aankondigde dat er onderzoek zou worden gedaan naar zulke cursussen.

 

De bevindingen van de onderzoekers staan in hun rapport:

M.J. Boele, MSc, dr. S. de Craen & A.L.M.T. Erens, De effecten van een eendaagse voortgezette rijopleiding voor motorrijders, Leidschendam, 2013, SWOV R-2013-3.

 

Je kunt het rapport inzien en downloaden op de website van de SWOV.

 

KNMV VRO Risico
De KNMV heeft met de VRO Risico (VRO R), zeer vooruitstrevend, een cursus neergezet die niet meer is gericht op het vergroten van primaire vaardigheden (voertuigbeheersing), maar juist op het kennis maken met-, aanleren van- en oefenen met hoger orde vaardigheden. Een hoofddoel is de deelnemer meer bewust te maken van risico’s in het verkeer en hem hierop te laten anticiperen. Denk hierbij aan gedragswijzigingen als meer afstand houden, meer positie kiezen over de beschikbare breedte van het wegdek en de snelheid meer aanpassen aan de situatie en dergelijke.

 

Het onderzoek en het rapport
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de geselecteerde deelnemers aan een VRO R na het volgen van de cursusdag het door de KNMV als “veiliger” geachte gedrag méér vertoonden dan ervóór.

 

Bij vluchtig lezen van het rapport kun je ten onrechte de indruk krijgen dat men na het volgen van een VRO R “veiliger rijdt”. Waarmee bedoeld wordt dat de kans dat je in het verkeer een ongeval zal overkomen kleiner wordt. Daar kan na een onderzoek als dit geen sprake van zijn. Om zo’n uitspraak te kunnen doen moet een grote groep deelnemers en een controlegroep voor langere tijd gevolgd worden bij hun verkeersdeelname. We noemen maar een zijstraat: één of twee jaar volgen. Pas dan kun je een beeld krijgen van de ongevalstatistiek binnen beide groepen.

 

Bron afbeelding: internet
Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.