Clarke's diepteonderzoek

Clarke’s In Depth Study heet voluit:

Clarke, D., Ward, P., Bartle, C. and Truman, W. (2004), In Depth Study of Motorcycle Accidents, Road Safety Research Report No. 54. Department for Transport, London

 

Hier kun je het onderzoek van Clarke inzien en downloaden.

 

Er werden 1790 ongevallen met motorfietsen bestudeerd, waarvan 1003 in detail. Voor een onderzoek naar de houding (attitudes) van motorrijders vulde een groep van relatief ervaren motorrijders een vragenlijst in .

 

Clarke’s zag drie belangrijke uitkomsten:
Er is een probleem met de waarneembaarheid van motorrijders op kruisingen.
Motorrijders zelf hebben veel meer problemen met andere soorten ongevallen, zoals in bochten en bij inhalen en voorbij rijden.
Twee groepen rijders springen er uit: jonge onervaren berijders van kleinere motorfietsen en oudere ervaren berijders van zware motorfietsen. Beide groepen hebben een probleem met vaardigheden en houding.

 

In het recente verleden liep een motorrijder een 35 maal zo grote kans gedood of ernstig gewond te worden dan de inzittende van een auto. Veiligheid en het vermijden van ongevallen zijn daarom van zeer groot belang voor motorrijders.

 

Motorrijders zijn meer dan bestuurders van andere voertuigen betrokken bij ongevallen door niet voor laten gaan, van de weg raken in bochten, inhalen en het voorbij rijden van rijen ander verkeer.

 

In 38% van de ongevallen kreeg de motorrijder geen voorrang van de andere bestuurder, hoewel de motorrijder vaak binnen diens zichtveld en heel dichtbij was.

 

Ruim 15% van de ongevallen betreft controleverlies in een bocht. Het betreft hier, net als in het Hurt rapport slippen en vallen door te hard remmen en de bocht uitgaan door een te hoge snelheid voor de kunde van de rijder. Clarke ziet hier twee groepen rijders: jonge en zeer onervaren rijders en oudere rijders die hun rijbewijs net hebben gehaald of die na lang niet gereden hebben weer “opstappen”.

 

In 16% van de ongevallen haalt de motorrijder anderen in en veroorzaakt zelf een ongeval.

 

Alcohol speelt een rol in 3,4% van de ongevallen.

 

Motorfietsen naderen bestuurders van voor hen onverwachte kanten.

 

Clarke formuleert een aantal adviezen voor motorrijders: bochtentechniek kan worden verbeterd, vooruit plannen, defensieve rijtechnieken en het belang van rijden binnen je eigen vaardigheden dienen te worden verbeterd, evenals de houding van motorrijders tegenover risico.

 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.