Mullin studie aan motorongevallen

 

Mullin c.s. onderzochten 490 ongevallen met motorfietsen, waarbij de motorrijder of de passagier omkwam, in het ziekenhuis werd opgenomen of naar de eerste hulp werd gebracht met een letselernst-score van 5 of meer. Als controlegroep dienden 1518 motorrijders die langs de weg werden geënquêteerd. Mullin c.s. zochten naar verbanden tussen leeftijd, rijervaring aan de ene kant en het risico van middelmatig tot dodelijk letsel in motorfietsongevallen aan de andere.

 

Het rapport van de studie heet voluit:
Bernadette Mullin, Rodney Jackson, John Langley, Robyn Norton,
Increasing age and experience: are both protective against motorcycle injury? A case-control study, In: Injury Prevention 2000; 6 32-35

 

Je vind het rapport van Mullin op de website van het National Center for Biotechnology Information

 

Mullin c.s. vonden een grote correlatie tussen toenemende leeftijd van de motorrijder en afnemende ongevalkans. Rijders van 25 jaar en ouder lopen de helft van het risico van rijders onder 20 jaar.

Bekendheid met de gereden motorfiets leidde tot een lagere ongevalkans. Motorrijders die de gereden motorfiets al meer dan 10.000 km hadden gereden, bleken een 48% kleinere kans op een ongeval te hebben dan zij die er nog geen 1.000 km op hadden gereden.

Men vond geen effect op de ongevalkans voor rijervaring in een auto, rijervaring in het voorgaande jaar en bekendheid met de weg.

Mullin noemt nog andere literatuur die meldt dat motorrijders in de eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs twee tot vier maal zoveel risico lopen en dat de ongevalkans in de eerste jaren na het behalen van het rijbewijs snel afneemt.
 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.