Rizzi ABS op motorfietsen!

 

Matteo Rizzi (van Vectura Consulting in Zweden), Johan Strandroth en Professsor Claes Tingvall, beiden voor het Zweedse Ministerie van Verkeer, onderzochten voor de Zweedse situatie de doelmatigheid van ABS bij het verminderen van het aantal ongevallen met motorfietsen en de ernst daarvan.

 

Het rapport van Rizzi c.s. heet voluit:

Matteo Rizzi, Johan Strandroth, Claes Tingvall, The effectiveness of antilock brake systems (ABS) on motorcycles in reducing real life crashes and injuries, Traffic Injury Prevention, Volume 10, Issue 5 October 2009 , pages 479 – 487

 

Je kunt het artikel lezen bij de bibliotheek van de SWOV.

 

De uitkomst van de studie is het advies alle nieuwe motorfietsen zo spoedig mogelijk uit te rusten met ABS.

 

In Zweden loopt een motorrijder 20 keer zoveel kans dodelijk te verongelukken als een auto-inzittende. Sinds 1980 is het risico dodelijk te verongelukken of ernstig letsel op te lopen voor een motorrijder niet verminderd, terwijl dat voor de inzittende van een auto met liefst 75% is afgenomen. Het veiligheidsprobleem van motorrijders wordt dus relatief steeds acuter.

 

Diepteonderzoeken tonen dat remmen een rol spelt in de meerderheid van alle ongevallen. Het opgelopen letsel valt ernstiger uit als de motorrijder vóór de botsing valt.

 

De Zweedse overheid doet een diepteonderzoek naar elk dodelijk ongeval. Rizzi c.s. gebruikten 164 diepteonderzoeken naar dodelijke motorongevallen in Zweden, die plaatsvonden tussen 2003 en 2008. Rizzi c.s. hebben op een heel slimme manier dit ongevallenonderzoek gecombineerd met schattingen van de doelmatigheid van ABS bij ongevallen met motorfietsen. Ze vergeleken ook de letselernst bij ongevallen met- en zonder ABS.

 

ABS beïnvloedt de uitkomst in 38% van alle motorongevallen met letsel, inclusief frontale botsingen. Voor alle ongevallen met dodelijke afloop of ernstig letsel is dat 48%. Bij frontale botsingen bleek ABS weinig doelmatig, bij ongevallen op kruisingen juist heel veel. Bij ongevallen op kruisingen beïnvloedt ABS tot 43% van de gevallen; voor dodelijke ongevallen en die met ernstig letsel op kruispunten is de doelmatigheid zelfs 71%.

 

Rizzi c.s. noemen de weinig onderzochte mogelijkheid dat een van de belangrijkste voordelen van ABS zou kunnen zijn dat tijdens een noodstop nog van richting kan worden veranderd, waardoor een botsing geheel zou kunnen worden voorkomen. Hier is nog heel weinig of zelfs geen studie naar gedaan!

 

Aanbevelingen

Fabrikanten moeten ABS introduceren op elk motorfietstype. Klanten moeten worden aangemoedigd alleen motorfietsen met ABS te kopen. 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.