Teoh remmen met ABS

 

Teoh, Effectiveness of Antilock Braking Systems in Reducing Fatal Motorcycle Crash Rates, 2010

 

Teoh, Effects of Antilock Braking Systems on Motorcycle Fatal Crash Rates: An Update, 2013

 

Het jaarlijks aantal doden door ongevallen met een motorfiets is in de VS in de jaren 2003-08 meer dan verdubbeld, terwijl het aantal motorfietsen maar met twee derde toenam. Bij motorongevallen spelen zeer veel factoren een rol, maar verkeerd remmen werd al door Hurt en later in het MAIDS onderzoek aangewezen als een belangrijke ongevaloorzaak.

Remmen met een motorfiets is veel gecompliceerder dan met een vierwielig voertuig.

 

Teoh haalde gegevens over motorongevallen met dodelijke afloop uit de Fatality Analysis Reporting System (FARS) van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
Hij selecteerde ongevallen met 13 typen motorfiets waarvan versies met en zonder ABS rondrijden in de VS

 

Het rapport van Teoh heet voluit:

Eric R. Teoh, Effectiveness of Antilock Braking Systems in Reducing Fatal Motorcycle Crash Rates, Insurance Institute for Highway Safety, January 2010

... kun je inzien en downloaden bij het Insurance Institute for Highway Safety

 

In 2013 heeft Teoh nog een update van dit rapport geschreven:

Eric R. Teoh, Effects of Antilock Braking Systems on Motorcycle Fatal Crash Rates: An Update, May 2013, Insurance Institute for Highway Safety

... en dit rapport vind je hier bij het IIHS

 

De uitkomst voor alle typen motorfiets samen was dat het aantal dodelijke ongevallen per 10.000 geregistreerde voertuigen 4,1 was voor ABS-motorfietsen en 6,4 voor motorfietsen zonder ABS. Na statistische correcties bleken de ABS-motorfietsen 37% minder bij ongevallen betrokken te raken dan motorfietsen zonder ABS.

 

Van de bestudeerde motortypen waarvoor ABS kon worden bijgekocht, werd maar in 21% van de aankopen voor ABS gekozen. Wat niet in de cijfers terecht komt is het volgende effect. ABS was een optie op de bestudeerde typen motorfiets; het laat zich denken dat de motorrijders die voor ABS kiezen een wat voorzichtiger instelling hebben die ook in hun rijstijl naar voren kan komen. Deze rijstijl zou dus (een deel van) de verklaring van het verschil kunnen zijn.

Aan de andere kant kunnen rijders die voor ABS op hun motor kiezen gemiddeld meer kilometers afleggen dan zij die daar niet voor kiezen. Als dat zo is zou het percentage van 37% een te lage uitkomst zijn.

 

In zijn update uit 2013 rekende Teoh alles nog eens na, nu met gegevens uit de jaren 2003-2011. De uitkomst was dat ABS zeer doelmatig is bij het verminderen van het aantal dodelijke motorongevallen. Teoh vond nu een 31 procent lagere betrokkenheid bij ongevallen voor ABS-motorfietsen, vergeleken bij motorfietsen die niet met ABS waren uitgerust.

 

Bij auto’s is aangetoond dat de aanwezigheid van ABS tot agressiever rijgedrag kan leiden, wat tot uiting zou moeten komen in een hogere ongevalkans voor de ABS-motorfietsen, waardoor het positieve effect van ABS zou worden onderschat. Teoh heeft dit effect niet kunnen aantonen voor motorrijders omdat de dataset daarvoor niet groot genoeg was.

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.