Inleiding

 

Inleiding

 

Welkom op de site; leuk dat je er bent!

 

Je bent hier gekomen omdat je geïnteresseerd bent in de (on)veiligheid van motorrijden.

Dan ben je hier aan het goede adres!

 

We richten ons tot drie groepen geïnteresseerden:

  •  jij, de motorrijder in de jungle daarbuiten,
  • overheden, beleidsmakers en financiers van onderzoek en
  • de wetenschappelijke gemeenschap, voor zover die onderzoek doet naar fenomenen die de veiligheid van motorrijden raken.

 

Zoals je ook in onze Filosofie kunt lezen, zien wij bij motorrijden drie fasen.

Rode Fase

In de rode fase is het te laat, een ongeval kan niet meer worden voorkomen. Je hebt het al verloren!

Door het gebrek aan passieve veiligheden moet je ervan uitgaan dat je bij een ongeval (vergeleken bij een automobilist) ernstig gewond zult raken of nog erger.

 

Oranje Fase

Je zou kunnen redeneren dat je dus, als een ongeval dreigt, een perfecte noodmanoeuvre neer moet zetten om dat ongeval te voorkomen. Dat is de oranje fase, je kunt je alleen nog redden door een optimaal uitgevoerde noodmanoeuvre. Helaas mislukt dat in de praktijk maar al te vaak. Motorfietsen zijn véél moeilijker te berijden dan een auto, zeker in een noodgeval. De gemiddelde motorrijder is dermate incompetent, dat hij het niet op een noodmanoeuvre moet laten aankomen.

 

Groene Fase

Een slimme motorrijder blijft daarom in de groene fase. Door anticiperen, defensief rijden en een aantal andere strategieën komt hij niet aan een noodmanoeuvre toe!

 

Deze website is ingedeeld naar dit driefasen model.

 

In onderdeel 2. Onze problemen: ongevalrapporten vind je voorbeelden van studies naar motorrijdersveiligheid. De disciplines zijn zeer divers. Wij denken dat je nergens een uitgebreider overzicht van onderzoek zult vinden. We wensen je veel leesplezier bij het struinen door onze "bibliotheek"!

 

De drie fasen vind je in verdere hoofdstukken:

4. Rode fase – je krijgt een ongeval

5. Oranje fase – Noodmanoeuvre!

6. Groene fase – Dus slim motorrijden!

 

 

Update website

31 mei 2016

Nieuw: het rapport van het diepteonderzoek van Julie Brown naar ongevallen met motorfietsen is uit, zie 2.1.11. Julie Brown In-depth crash study

13 januari 2015

Nieuw: Diepteonderzoek door Penumaka naar menselijke fouten bij ongevallen tussen auto's en motorfietsen.

22 april 2014

Nieuw: 2.3.10. Elaine Hardy, Northern Ireland Motorcycle Fatality Report 2012, Indepth Study of 39 Motorcycle Collisions In Northern Ireland

4 maart 2014

Nog een nieuw diepteonderzoek naar motorongevallen in Australië: 2.1.12. Monash Universiteit.

4 maart 2014

Nieuw diepteonderzoek in Australië: 2.1.11. Julie Brown van NeuRA.